Prezentarea generala a firmei

1. DESCRIEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE:

S.C.  VALDEK  IMPEX  SRL cu  sediul in Sfântu Gheorghe,
Str: 1 Dec. 1918, Bl. 15, Sc. E, Et. 3, Ap. 9
Judetul Covasna
C.P. 184; O.P. 1
Cod poştal: 520080
Tel: 0267-318 164, 0267-312 430 39
Fax: 0267-318 164
E-mail: valdek@planet.ro

2.   DIRECTOR:  Ing. HALMAGYI EUGEN

3.   DOMENII DE ACTIVITATE:

- lucrări de constructii de locuinţe, social-culturale, industrale, agricole, inclusiv lucrari de arta;
- lucrări de drumuri si poduri;
- prelucrarea lemnului;
- activităţi ale muzeelor, conservarea monumentelor şi clădirilor;
- fabricarea prod. minerale nemetalice, activităti de testări si analize tehnice.

4.   PREMII OBTINUTE:

Ø TOPUL FIRMELOR, 1997, Locul V
Ø TOPUL FIRMELOR, 1998, Locul I
Ø TOPUL FIRMELOR, 1999, Locul I
Ø TOPUL FIRMELOR, 2000, Locul I
Ø TOPUL FIRMELOR, 2001, Locul I
Ø TOPUL FIRMELOR, 2002, Locul III
Ø DISTINCTIE DE EXCELENŢĂ, TOPUL FIRMELOR 1998-2001
Ø DISTINCTIE DE EXCELENŢĂ, TOPUL FIRMELOR 2000-2002
Ø DIPLOMA DE MERIT PENTRU PUNEREA ÎN VALOAREA PATRIMONIULUI NATIONAL, emisa de I.S.C., 2004
Ø TOPUL FIRMELOR, 2003, Locul I
Ø DISTINCTIE DE EXCELENTA, 2001-2003
Ø TROFEUL DE EXCELENŢĂ.topul firmelor, 1999-2003, 5 ani consecutiv pe primele 3 loc.
Ø TOPUL FIRMELOR, 2004, Locul I
Ø TROFEUL DE EXCELENŢĂ, topul firmelor, 2000-2004, 5 ani consecutiv pe primele 3 locuri
Ø TOPUL FIRMELOR, 2005, Locul II

5.  ALTE ASPECTE PENTRU REALIZAREA IMAGINII DE ANSAMBLU PRIVIND SOCIETATEA DE CONSTRUCTII:

Ø CERTIFICAT TUV ISO 9001: 2000

Ø CERTIFICAT TUV ISO 9001: 2000

Ø CERTIFICAT DE ATESTARE, pt. lucrari de executie drumuri, poduri şi constructii aferente

Ø AUTORIZATIE in vederea desfasurarii de activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice

6.  STRUCTURA PERSONAL:

a.)-personal tehnic 14 persoane,din care :
-  cu  pregatire superioara : 9
-  tehnicieni şi maiştrii : 5

Menţionăm că:

 -  Dl.Halmagyi Eugen, director general, este inginer constructor şi este licenţiat şi în Tehnologii de suduri şi a mai urmat un curs de calificare COCC-Lucrari si tehnologii speciale

 -  D-na.Kolozsi Mandalina, şef şantier,inginer drumuri şi poduri,mai are certificat de responsabil  CQ în domeniul II; VII şi are şi autorizaţie de inspector de şantier

 -  D-ra.Halmagyi IldikoTimea, şef şantier,ing.constructor,  mai este licenţiat şi în Studii Economice-Maneger imobiliar   şi are certificat de responsabil CQ în  domeniul I; II,VII

 -  D-na.Bortnyik Eva, ing.constructor, resp.NSSM şi PSI,are certificat  TÜV SÜD privind sistemelele integrate de management de calitate şi mediu ISO 9001:2000,ISO  14001-2004 şi de audit intern

 -  Dl.Erdelyi Andrei, şef şantier, constructor, este atestat in lucrari de protectie la foc a elementelor de constructii

 b.)-personal administrativ 5 persoane, din care:
-  cu pregatire superioara: 1

 c.)-personal de executie 124 persoane, din care:
-  calificati: 94   

 

 

Copyright(C) 2007 Valdek Impex